НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА СГРАДИТЕ  

Облика на всяко населено място се определя до голяма степен от сградите, разположени в него. Те са изграждани през различни епохи и периоди и носят в себе си отпечатък от духа и колорита на своето време. Според вида на конструкцията им сградите могат да бъдат групирани основно в следните групи:

1. Паянтови

Характерното за този тип сгради е, че са с дървен носещ скелет на външните и вътрешните носещи стени. Иззидани са от кирпич или червена тухла с варов или глинен разтвор. Подовите настилки са от дървен гредоред. Този тип сгради е характерен за строителството до 19 и началото на 20 век. Повечето от тях са с изтекъл жизнен цикъл, което влияние върху ценовите им равнища. Те са най-ниските на пазара, освен ако не става дума за сгради - паметници на културата или уникални във връзка с местоположението си сгради. Такива са над 50 % от сградите в българските села, а и по-старите градски имоти.

2. Полумасивни

На този тип сгради носещите стени са от тухлена или каменна зидария с дебелина минимум 25см. и тухлени колони. Зидарията между носещите стени и колоните е половин тухла. Вътрешните преградни стени могат да бъдат изпълнени, както при паянтовите сгради. Подовете са от дървен гредоред. От такъв тип са къщите от българското Възраждане в стария Пловдив, Несебър, Копривщица, Трявна и др.

3. Масивни /монолитни/

Такива са сградите с външни носещи стени от тухлена или каменна зидария с дебелина на зида най-малко 25 см. Подовите конструкции са дървен гредоред, стоманено-бетонни плочи или сглобяеми елементи/железни греди или ферми/

Видове монолитно строителство:

- Скелетно  

Носещата конструкция е скелет от стоманобетонни колони, греди, шайби и плочи. Технологично първо се изгражда носещата конструкция, а после се зидат с тухли вътрешните и външни стени. Тухлата има по-добри топло- и шумо- изолационни свойства. Този тип строителство позволява многообразни оформления на фасадата и различни вътрешни реконструкции /бутане на стени, изграждане на сводове и др./ Характерното за този тип сгради е, че се строи бавно, но по-здраво и без ограничения във височината.

- Едроплощен кофраж /ЕПК/ и пълзящ кофраж /ПК/

По тази система са построени повечето високи жилищни и обществени сгради. Тук носещата конструкция е изградена от стомано-бетонни шайби, колони и плочи. След като бъде изградена тя, фасадите се затварят с панели или тухли.

- Пакето-повдигащи плочи /ППП/

Носещата конструкция е от стоманобетонни шайби и колони. Характерното за този тип строителство е, че плочите се изливат една върху друга в пакет на терена. След което се повдигат до съответните етажи и се прикрепват към стоманобетонните колони. Вътрешните и фасадните стени са тухлена зидария. Стълбищните клетки и вертикалните носещи конструкции се изпълняват от монолитен стоманобетон. Максималната етажност на този тип сгради не може да бъде повече от 7 етажа. Това строителство се прилага там, където няма възможност да се използва тежка строителна механизация. Този тип сгради също имат почти неограничени възможности за преустройство и реконструкция.

- Едропанелни жилищни сгради/ ЕПЖ/

Тези сгради са изпълнени изцяло от цели стоманенобетонни панели /подове, стени, тавани, земетръсни шайби, стълбищни клетки/. Панелите са свързани помежду си с дюбелни връзки, посредством заварки. Между отделните панели ясно се виждат фугите. Строи се бързо и лесно. От такъв тип е строителството през социалистическия период в страната.
top

Бързо търсене


продава    под наем

тип
        

регион
        

Цена до:
        

Квадратура: до:
        

Оферта номер:
        

bottom